Pumpar

Titta på totalkostnaden dvs inkludera drift- och underhållskostnad. Investeringskostnaden är ofta försumbar jämfört med driftkostnaderna.

Undvik överdimensionering. Pumpar är ofta överdimensionerade och överkapaciteten stryps som regel bort till höga driftkostnader.

Undvik strypreglering. Reglera volymflödet med varvtalsstyrning i stället. Att strypa bort pumpeffekt, är som att köra bil med gasen i botten och reglera farten endast med bromsen. Om flödet genom varvtalsstyrning minskas med 30% minskar effektbehovet med 65%. Vår erfarenhet från flera praktiska försök med jämförande prov mellan traditionell strypreglering och varvtalsstyrning ute i industrin är att varvtalsstyrning av pumpen reducerar effekt- och energibehovet med 50 - 60 %, dvs med mer än hälften.

Pumpar för värmedistribution - använd vinter- och sommarpump i stället för tvillingpumpar.

Se till att få en bra totalverkningsgrad (htot = hpump x hmotor) för pumpinstallationen, speciellt för pumpar med långa drifttider.

Utnyttja en tillfällig (mobil) frekvensomriktare för att trimma in pumpsystemet så kan det verkliga effektbehovet samtidigt bestämmas. Gör därefter det slutliga valet av elmotor (storlek, verkningsgrad, startmoment mm) med ledning av resultaten med uppmätt verkligt effektbehov.