Luftkompressorer

Befintlig kapacitet kan oftast utnyttjas bättre genom att installera behållare med lämplig volym för att minska antalet avlastningsperioder (=förluster) och reducera toppbelastningar för befintlig/-a kompressor/-er. Speciellt skadligt med många korta avlastningsperioder = liten nyttig produktion av tryckluft

Befintlig kapacitet kan ofta utnyttjas bättre genom att minska läckage, som kan vara stort i gamla anläggningar. Totala läckaget kan mätas upp på ett enkelt sätt.

Anpassa trycknivåer när så är möjligt. Onödigt höga trycknivåer ger onödigt hög luftförbrukning.

Undvik att skaffa en kompressor med för stor kapacitet, som ger många skadliga avlastningsperioder. En bra diagnos av det aktuella drifttillståndet, för såväl en hel tryckluftinstallation som för varje enskild luftkompressor, kan erhållas genom att utnyttja en speciell datalogger, sk EKO logger, som utvecklats av AWA Energi & Teknik AB i Norrahammar, tel 036-695 92, för att kontrollera driften av luftkompressorer (skruv).

Utforma rörsystem som ringmatningssystem med ett maximalt tryckfall på 10 kPa mellan kompressorcentral och längst bort belägna uttag. Utnyttja också automatiska avstängningsventiler.

Utnyttja värmeåtervinning från kompressor till process och/eller till att värma lokaler. Vid vätskeburen värmeåtervinning bör utgående temperatur inte understiga 70 °C.