Kylvatten

Skapa slutna system för cirkulerande kylvatten

Skapa ekonomiska kylsystem med hjälp av slutna kretsar med cirkulerande kylvatten. Utnyttja samtidigt möjligheter till nyttig användning av värmen i kylvattnet genom att (för-)värma processvatten, producera tappvarmvatten eller för uppvärmning av lokaler. Tiden är definitivt förbi för att kyla maskiner med hjälp av kommunalt vatten från tappställe. På grund av det relativt höga priset för kommunalt vatten, VA taxa ca 16 - 20 kr/m3 och den alltför vanliga situationen med underdimensionerade värmeväxlare i maskinvaran, krävs det relativt höga kylflöden, som ger höga driftkostnader.

Exempel på kostnad vid användning av kommunalt vatten direkt från tappställe: ett vanligt kylvattenflöde är 20 l/min, som vid en arbetstid av 8 tim per dag och ett pris för kommunalt vatten av 16 kr/m3 ger en kostnad per maskin av ca 150 kr/dag eller ca 33 000 kr/år.