Kylinstallationer

Minska på värmekällor (från belysning, dataskärmar i kontor mm och från dåligt isolerade ytor i processer) så att kylbehovet kan reduceras i många fall.
Utnyttja s k frikyla i så stor utsträckning som möjligt dvs tillgängligs värmesänkor i närheten i form av:

  • Kallt vattendrag
  • Kallt bottenskikt i sjö eller havsvik
  • Sval uteluft på morgonen
  • Uteluftens våta temperatur via vattenstril

Utnyttja effektiva värmeväxlare som medger möjligheter att kyla med relativt små temperaturskillnader. T ex max 5°C mellan utgående köldbärar/temperatur och förångningstemperatur.

Vid kylning av olika objekt t ex hydrauliska maskiner och liknande krävs effektiva värmeväxlare vid varje objekt t ex effektiva oljekylare för att få rejäl temperaturhöjning och därmed kunna utnyttja värmen i kylmediet direkt till uppvärmning av lokaler genom golvvärme eller via aerotemprar eller för att kyla med hjälp av sk frikyla.
Om kylmaskin måste användas krävs att köldbäraren har tillräcklig volym för att klara låglastfallet, dvs undvika ett flertal start/stopp under låglast-perioder.

Vid jämförelse mellan olika alternativ skall jämföras livscykelkostnad (LCC) för olika alternativ. LCC = Investeringskostnad driftkostnad underhåll och servicekostnad under aktuell brukstid. LCC = Investeringskostnad Nusummefaktor x (Första årets drift-, underhåll- och servicekostnad).