Några exempel 

Under kartläggning av elanvändningen vid ett stort varuhus, OBS STORMARKKNAD i Nyköping, identifierades flera felaktigheter:

  • Värmepumpar gick inte bra (en värmefaktor nära 1.0, dvs nästan samma funktion som som en elpanna).
  • Effektstyrningen hade också tappat sin funktion, som innebar att den abonnerade effekten överskreds med stora merkostnader som följd.
  • Dessutom konstaterades en stor andel el till belysning i varuhuset. Ljusarmaturerna var ca 20 år gamla och hade ingen reflektor och var också bländande.

Ny belysning med sk HF don och fullfärgslysrör samt moderna armaturer med reflektorer visade sig lönsamt och installerades. Den nya belysningen gav ett lyft åt hela varuhuset och avdelningschefen för livsmedel var förtjust. Varorna blev nu exponerade på ett bättre sätt som gav livsmedlen en bättre färgåtergivning. Kundernas ökade intresse för varorna i kyldiskar, frysgondoler mm gick inte heller att ta miste på. Varuhuset fick ca 25 % lägre elkostnader när vi rättat till bristerna och varuhuschefen fick en bättre försäljning.
Lägre elkostnader och bättre funktion alltså.

Vid HEMGLASS i Strängnäs hade man funderingar om sina glassmixmaskiner: kunde man få en bättre funktion vid ett annat varvtal än vid det nominella svarande mot standardfrekvensen 50 Hz. Efter 2 veckors försök med den mobila frekvensomriktaren hade man fått svaret.
Vid ett lägre varvtal, motsvarande frekvensen 40 Hz, blev det en väsentligt bättre konsistens på glassen. Inblandning av luft, som skall till för att få en mjuk konsistens, gick då klart bättre. Eleffektbehovet till maskinerna kunde också halveras. Klart intressanta resultat, både förbättrad produktkvalitet och reducerad driftkostnad för HEMGLASS i Strängnäs.

Det finns flera liknande erfarenheter från fall där ett annat något lägre varvtal ger bättre resultat samtidigt som både effektbehovet - och energianvändningen minskar. Vid tömning av tank med youghurt vid ARLA mejeriet i Norrköping får pumpen numera starta mjukt med en ramp och skonar därmed den ömtåliga produkten.

Vid PRIPPS Bryggeri i Bromma visade några praktiska försök med varvtalsstyrning i stället för traditionell strypreglering att effektbehovet kunde reduceras från ca 13.5 kW till ca 4.5 kW vid varvtalsstyrning av ett antal kylmedelspumpar. Märkeffekten var 17 kW för pumpmotorerna.