Emas eller ISO 14001

Införande av miljöledningssystem EMAS eller ISO 14001 pågår redan eller är på väg att startas inom många företag. Det praktiska arbetet är i stora drag analogt med det arbete som bedrevs i samband med införande av kvalitetssäkringssystem ex ISO 9001. Detta arbete innebär kostnader, dels för egna insatser, dels för externa insatser. Är kostnaderna och de egna insatserna för att införa ett miljöledningssystem värt besväret?

Erfarenheterna från de som infört miljöledningssystem visar i allmänhet att så är fallet. Vinsterna från reducerade driftkostnader och från förbättrade relationer med nya och gamla kunder överstiger klart kostnaderna. Detta innebär att det som regel blir en god affär.

Effektivare elanvändning och effektivare användning av bränsle samt minskade kostnader för deponering genom återvinning kan ge konkreta resultat i form av minskade driftkostnader.