Elmotordrifter

Tänk noga efter vilka elmotorer du behöver med hänsyn till drifttiden (med hög verkningsgrad och därmed låga förluster), startmoment, temperaturnivå för omgivningen (kylning av motorn), storlek (max effektbehov), varvtal (poltal) mm. Välj rätt motor med hänsyn till uppgiften så att du slipper höga driftkostnader och onödiga driftavbrott.

Priset kommer i allmänhet sist i prioriteringen eftersom investeringskostanden för elmotorn i allmänhet är en mycket liten andel av totala driftkostnaden för motorn (investerings-, drift-, underhålls och servicekostnad).

Utnyttja sk mjukstarter till motorn för att undvika höga sammanlagda starteffekter vid uppstartning av anläggningen varje morgon eller uppstart efter ett elavbrott.

Utnyttja varvtalsstyrning där det finns varierande kapacitetsbehov. Att reglera kapaciteten via sk strypreglering (ventiler, spjäll mm) är ineffektivt vid varierande effektbehov.

Utnyttja gärna en mobil frekvensomriktare för att trimma och kontrollera att du får bästa möjliga driftförhållanden för elmotorn redan från början. Gör det slutliga motorvalet efter en sådan intrimning och bestäm sedan om det behövs varvtalsstyrning. Den mobila frekvensomriktaren används endast som en mät- och diagnosenhet.