Bränslen

Allmänt

Generellt gäller att de största förlusterna finns där bränslet omvandlas till värme genom dels förbränning och dels genom värmeöverföring till värmemediet vanligen vatten för distribution av värmen.

Optimala förbränningsförhållanden i en panna är viktiga så att fullständig förbränning kan erhållas med små emissioner av oförbränt och av NOX, kväveoxider. Pannor skall normalt vara uppdelade i en förbränningsdel, som medger optimala förbränningsförhållanden vid rätt temperatur samt en värmeväxlardel med effektiv värmeöverföring. I många kompakta pannkonstruktioner försöker man ofta tulla på denna grundregel och har värmeväxling i förbränningsrummet.

En varning är berättigad för alltför stora pannor i förhållande till värmebehovet. Då blir förlusterna stora i förhållande till det verkliga värmebehovet. Vid små värmebehov krävs då en alternativ värmekälla för att minimera förlusterna..

Mätning av oljeförbrukning (=Du kan inte effektivisera användningen av bränsle om du inte har bra mätmetoder!)

För oljeeldade värmepannor kan bränslebehovet lätt mätas upp. Det kan göras t ex med hjälp av t ex gångtidsmätare vid fasta oljemunstycken och konstant oljetryck. Genom att notera gångtiden för olika driftförhållanden kan man få en god bild av förbrukningen. Om man samtidigt registrerar utetemperaturen kan en relativt god bild erhållas för den totala årsförbrukningen.

Ännu bättre är att med hjälp av en sk ECO logger, egentligen anpassad för kartläggning av tryckluftkompressorers drift (AWA Energi & Teknik, Norrahammar). Med denna logger kan öppningstiden för magnetventilen till resp. oljemunstycke till oljebrännare kartläggas. Genom att upprepa dessa mätningar och jämföra utfallet efter utförda förbättringar och vid alternativa driftsätt, kan resultatet av olika åtgärder snabbt utvärderas. Därmed kan användningen av bränsle i pannor stegvis förbättras.

Exempelvis har användningen av olja i en mindre oljeeldad panna kunnat reduceras med ca 15-20 % genom att reducera antalet starter av oljebrännaren. Alldeles efter att oljebrännaren stoppas är det en period med relativt höga dragförluster i en värmepanna. Genom att minimera antalet starter och stopp, kan dessa förluster reduceras till ett minimum. Detta förhållande bekräftar ett gammalt talesätt att det finns endast två effektiva driftlägen för en värmepanna: full och maximal effekt eller helt avstängd.. Alla mellanliggande driftlägen är mer eller mindre ineffektiva.

Anm. Med hänsyn till driftförhållanden i en värmepanna är det ofta en bra åtgärd att söka minska effektbehovet för uppvärmning av lokaler genom t ex minskning av ventilationsförluster (även sk ofrivillig ventilation genom olika öppningar), bättre värmeisolering av tak och väggar samt t o m installation av effektiva fönster (U<1.0 W/m2,°C), före en investering görs i ny panna eller före en anslutning görs till fjärrvärme.