Kondensering av lösningsmedel 

Nya möjligheter med s k "torra" vacuumpumpar:

Numera finns det tillgång till sk "torra" vacuumpumpar att användas t ex vid torkning. Detta gör det möjligt att kondensera lösningsmedel på trycksidan i stället för, som tidigare, på vacuumsidan.

Det är en klar fördel att kunna kondensera lösningsmedel på ett effektivt sätt utan att det krävs speciellt låga temperaturer på det kylmedium som används. En temperatur som är omkring rumstemperatur kan då som regel användas. Då krävs inte längre en kylmaskin utan det går som regel att kyla kylmediet med luft eller vatten från omgivningen. Detta är en stor fördel att kunna eliminera utsläpp till omgivningen och samtidigt ha ekonomisk drift.

Inblandning av inerta gaser är rena "giftet" för en bra återvinning.

Vid hantering av lösningsmedel i processer är det vanligt att man använder sk inerta och icke-kondenserbara gaser som t ex kvävgas. Det ger möjlighet att driva på olika torkningsförlopp utan att riskera en explosion. All inblandning av inerta gaser skall emellertid ske på ett mycket restriktivt sätt eftersom det snabbt ökar svårigheterna att sedan kondensera ut och återvinna det lösningsmedel som används. Då sjunker snabbt partialtrycket för lösningsmedlet och det går då endast att kondensera ut på ett effektivt sätt genom att ha ett kylmedel med extremt låg temperatur. Vid låga temperaturer blir det då också låg verkningsgrad i den kylmaskin som man tvingas använda.

I speciella fall tvingas man använda sig av förångning av flytande kväve, sk cryoteknik, för att åstadkomma kondensering.

Den vanliga situationen är att man inte får någon kondensation alls i sin kondensor och att lösningsmedlet går ut till omgivningen via processventilationssystemet. Det är därför vi kallar inblandning av inerta gaser som rena "giftet" för en bra återvinning av lösningsmedel. Blir halten inert gas för hög är det praktiskt taget omöjligt att sedan kondensera ut sitt lösningsmedel. Vi vill att processoperatörer och processansvariga skall bli mer medvetna om detta förhållande så att man inte "slarvar" i onödan med sin kvävgas.

En hög strömningshastighet är viktigt för funktionen hos en kondensor.

Vid kondensering av lösningsmedel är inte kylmedeltemperaturen det allra viktigaste, vilket ofta är en allmän uppfattning. Den vätskefilm som bildas på väggarna i kondensorn kan för vissa lösningsmedel t ex aceton, ha ett mycket högt värmemotstånd. Därmed erhålles nästan hela temperaturskillnaden i denna vätskefilm och kylmediets temperatur blir av sekundär betydelse.

I stället gäller det att upprätthålla en hög strömningshastighet i kondensorn så att det blir höga värmeövergångstal, att vätskefilmen blir tunn eller rivs sönder och att bubblor av ev inerta gaser, som bromsar värmeövergången, kan transporteras bort från väggen.